Kontakt

Nekretnine Vislavski

Ulica Kosančić Ivana12, 

21101 Novi Sad I Srbija

+381 65 2011730, 62 281399